មកដល់ឆាប់ៗនេះ | Coming Soon
Kmoch Si Chnoul​ (ខ្មោចស៉ីឈ្នួល)
សង្ខេបរឿង - Synopsis :
បុរសអាថ៌កំបាំងបីនាក់បានដើរឆ្លងកាត់ភូមិចម្លែកមួយដែលមានឈ្មោះថា ភូមិព្រៃសោងហោង។ នៅទីនោះអ្នកភូមិត្រូវបានខ្មោចលង ហើយក៏មានពួកចោរធ្វើទុកបុកម្នេញពួកគេផងដែរ។ បុរសទាំងបីនាក់ព្យាយាមជួយដល់អ្នកភូមិទាំងនោះ តែជាការតមស្នងមកវិញ ពួកគេបែរជាត្រូវចោទប្រកាន់បុរសទាំងបីនាក់នោះថាជាអ្នកបង្កបញ្ហា ដែលកើតមានក្នុងភូមិ ហើយនឹងត្រូវទទួលទោសដល់ស្លាប់ទៀតផង។ Three mysterious guys passed by a strange village called Prey Soung Houng, means that “Forest of The Ghosts”. There people have been haunted by ghosts, and thieves also ruin their lives. The three guys try to help the villagers, but in return they turn out to be blamed for all the problems happened in the village and got a death punishment.

Movie Rate : G
Runtime : 1 Hrs 15 Min
Director : N/A
Genre : N/A
Back