មកដល់ឆាប់ៗនេះ | Coming Soon
Black Panther
សង្ខេបរឿង - Synopsis :
Marvel Studio’s “Black Panther” follos T’Challa who returns hom to the isolated, technologically advanced African nation of Wakanda to become king, but when a powerful old enemy reappears, T’Challa’s mettle as king-and Black Panther-is tested when he is drawn into a formidable confilict that puts the fa of Wakanda and the entire world at risk. ភាពយន្ត “អធិរាជខ្លារខិនខ្មៅ” របស់ផលិតកម្ម Marvel បន្តដំណើរព្រះរាជបុត្រ T'Challa យាងមកប្រទេសវ៉ាកាន់ដា ដែលជាប្រទេសមួយនៅអាហ្វ្រិក ឆ្ងាយដាច់ពីគេ តែមានបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខ ដើម្បីឡើងសោយរាជ្យជាស្តេច។ ប៉ុន្តែ ពេលសត្រូវចាស់ដ៏មានអំណាចមួយលេចមុខមកវិញ ទ្រង់ជាក្សត្រា ដែលគេហៅថាស្តេចខ្លារខិនខ្មៅ ត្រូវបានទាញចូលក្នុងជម្លោះដ៏គួរឱ្យខ្លាច ដែលវាសនាប្រទេសវ៉ាកាន់ដា និងពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែជួបគ្រោះ។

Movie Rate : G
Runtime : 2 Hrs 20 Min
Director : N/A
Genre : N/A
Back