មកដល់ឆាប់ៗនេះ | Coming Soon
Peter Rabbit
សង្ខេបរឿង - Synopsis :
Peter Rabbit, the mischievous and adventurous hero who has captivated generations of readers, now takes on the starring role of his own irreverent, contemporary comedy with attitude. In the film, Peter's feud with Mr. McGregor (Domhnall Gleeson) escalates to greater heights than ever before as they rival for the affections of the warm-hearted animal lover who lives next door (Rose Byrne). James Corden voices the character of Peter with playful spirit and wild charm, with Margot Robbie, Elizabeth Debicki, and Daisy Ridley performing the voice roles of the triplets, Flopsy, Mopsy, and Cottontail. ទន្សាយ Peter ដែលជាវីរបុរសដ៏រប៉ិលរប៉ូច និងពោរពេញដោយការផ្សងព្រេង ហើយបានទាក់ទាញអ្នកអានជាច្រើនជំនាន់នោះ ពេលនេះបានក្លាយជាតួឯកក្នុងរឿងកំប្លែងប្រចាំត្រកូលគេមួយហើយ។ ក្នុងភាពយន្តនេះ Peter មានជម្លោះជាមួយលោក McGregor (សម្តែងដោយ Domhnall Gleeson) កាន់តែខ្លាំងជាងមុន ដោយពួកគេប្រកួតគ្នា ដើម្បីបានក្តីស្រឡាញ់ពីអ្នកជិតខាង ដែលជាអ្នកស្រឡាញ់សត្វ (សម្តែងដោយ Rose Byrne)។ James Corden បញ្ចូលសំឡេងឱ្យតួអង្គទន្សាយ ដែលបង្កប់ដោយភាពក្រម៉ិចក្រមើម និងភាពទាក់ទាញនេះ រីឯ Margot Robbie, Elizabeth Debicki និង Daisy Ridley បញ្ចូលសំឡេងឱ្យតួអង្គកូនភ្លោះទាំងបី Flopsy, Mopsy និង Cottontail។

Movie Rate : G
Runtime : 2 Hrs 20 Min
Director : N/A
Genre : N/A
Back